Jasličky

Gioia

Banská Bystrica

VitajteVitajte milé mamičky, oteckovia a v neposlednom rade detičky dovoľte aby sme sa Vám predstavili. Sme súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré sa nachádza v tichom príjemnom prostredí rodinného domu s vlastným dvorom , ktorý ocenia práve Vaše poklady. S láskou a radosťou sa postaráme o Vaše detičky vo veku od 1 do 3,5 roka


Nachádzame sa v starej Sásovej na Sásovskej ceste 38 v Banskej Bystrici, svoje služby poskytujeme počas pracovných dní od 7:00 hod. do 17:00 hod.


Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. .  Režim dňa, stravovacie návyky a výchovno - vzdelávací proces je zameraný na rozvoj telesný, duševný a je prispôsobený veku dieťaťa. Hráme sa do sýtosti a popri hre ich učíme podieľať sa na každodennom živote. Všetky činnosti motivujeme hrou.


Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa a režim dňa prispôsobujeme podla jeho návykom z domova. Celková atmosféra a prostredie navodzuje pocit domova.


Prihlášku si môžete stiahnuť tu: Prihláška

Služby

Prístup

Poskytujeme komplexnú dennú starostlivosť a opateru dieťaťa


Individuálny prístup ku každému dietatu (kolektív max. 8 detí)

Dvor

Súkromný dvor – detičky sú na čerstvom vzduchu každý deň priaznivého počasia.

Jazyky

Anglický jazyk hravou formou


Aktivity ako literárno-dramatický krúžok, hudobno-pohybový krúžok, tvorivé dielne (napr. vystrihovanie, lepenie, modelovanie ap.)

Kolektív

Výhodou malého kolektívu ako je náš je menšie riziko ochorení Vašich detičiek,z naších skúseností je to neoceniteľná výhoda pracujúcich rodičov.

StravaStrava je poskytovaná 3x denne
Desiata 9,00 (ovocie,cereálie)
Obed 11,45
Olovrant 14,30 (pečivo,jogurt)
Strava je vyvážená podľa noriem pre danú vekovú kategóriu, dbáme na pravidelný prísun ovocia a zeleniny, celozrnných potravín, mliečnych výrobkov, strukovín či rôznych druhov chudého mäsa.

Cenník-celodenná starostlivosť mesačný paušálny poplatok........................240,-€ (platný od 1.1.2015) *
- príplatok za stravu.....................................................................................2,50,-€ za deň
- hodinový pobyt...........................................................................................3,00,-€
- poldenný pobyt (mesačný paušál).........................................................200,-€
- celodenný pobyt.........................................................................................16,-€

* Zariadenie nepatrí do siete školských zariadení Ministerstva školstva, preto zamestnaná matka dieťaťa do 3r má možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 230 € mesačne od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu /novela zákona c. 561/2008 Z. z./.
Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa a úhradu za starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR.
príspevok poskytuje Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí SR
rodič alebo zákonný zástupca podá žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa v mieste trvalého bydliska
rodič alebo zákonný zástupca výdavky, ktoré vynaložil na starostlivosť o dieťa podloží dokladom o úhrade za starostlivosť o dieťa
doloží OP preukaz
rodný list dieťaťa
Zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa uzatvorenú s poskytovateľom starostlivosti
doklad o výdavkoch, ktoré za starostlivosť uhradil poskytovateľovi

kontakt

Kontakt

+421 917 357 664

info@jaslickygioia.sk

Sásovská cesta 38
974 11  Banská Bystrica
Slovensko